Connect with us

Koło

Opaski bezpieczeństwa dla kolskich seniorów. Służą do tego

Opublikowano

dnia

Pozyskaliśmy grant w wysokości 100 tys. zł na opaski dla kolskich seniorów!

Gmina Miejska Koło podpisała Umowę w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Otrzymaliśmy grant w wysokości 100.000 zł na realizację usługi e-opieki obejmującej zakup opasek (na nadgarstek) monitorujących stan zdrowia kolskich seniorów wraz z systemem nadzorującym. W ten sposób zwiększamy zakres usług skierowanych do osób starszych. Pierwszym krokiem do realizacji programu będzie przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wymogami projektowymi.

Opieka na odległość będzie realizowana za pomocą opaski bezpieczeństwa na nadgarstek dającej możliwość całodobowego monitorowania stanu zdrowia seniora oraz wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Dzięki opasce senior będzie ciągle pod kontrolą operatora pomocy w centrum alarmowym. Ten rodzaj opieki, zapewniającej natychmiastową pomoc, przyczyni się do podniesienia komfortu życia i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, zarówno osób potrzebujących, jak również ich opiekunów. Realizatorem i koordynatorem działań, prowadzeniem naboru i monitoringu właściwego korzystania ze wsparcia będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Przypomnijmy, że MOPS zajmuje się już realizacją i koordynacją Pilotażowego Projektu “Wielkopolski System Opieki Seniora” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021-2022, przygotowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – do którego u schyłku ubiegłego roku przystąpiła Gmina Miejska Koło.

Jak powszechnie wiadomo, żadne miasto, również nasze, nie jest w stanie odpowiedzieć w pełni na zapotrzebowanie w kwestii wsparcia wszystkich niesamodzielnych osób starszych, w oparciu o tradycyjne, stacjonarne formy opieki. Wpływ na taki stan rzeczy mają ograniczenia finansowe, kadrowe oraz infrastrukturalne. Sytuacja ta jest zjawiskiem występującym powszechnie, ze względu na rosnące potrzeby społeczeństwa na usługi opiekuńcze, skierowane do osób starszych, których udział w ogóle populacji dynamicznie wzrasta. Jak wskazują statystyki, osoby powyżej 65 roku życia będą stanowić prawdopodobnie 32% społeczeństwa do 2050 roku. Zatem zakup dostępu do systemu e-opieki wraz z urządzaniami pomiarowo-alarmowymi (opaskami na nadgarstek), pozwala poszerzyć ofertę gminnych struktur odpowiedzialnych za usługi społeczne o usługę e-opieki, świadczonej na rzecz niesamodzielnych seniorów, w szczególności osób 70+.

Źródło: Miasto Koło/Facebook

Zdjęcie główne: Getty Images

Kontynuuj czytanie
Reklama
Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Koło

104. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Opublikowano

dnia

Dodane przez

27 grudnia 2022 roku obchodzimy 104. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda ustanowił 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Wielkopolski zryw wolnościowy

Najważniejszym wydarzeniem w Wielkopolsce w latach walk o odzyskanie niepodległości było powstanie zbrojne zwane wielkopolskim (1918-1919). Do walki przygotowywano się od dłuższego czasu, czekając na dogodny moment. Osłabienie militarne i polityczne Królestwa Pruskiego po I wojnie światowej spowodowało wzrost napięcia między ludnością polską i niemiecką. W dniu 26 grudnia do Poznania przybył, w roli dyplomaty państwa polskiego, Ignacy Jan Paderewski, co spowodowało protesty niemieckie. Jego przemówienie z okna hotelowego do polskich mieszkańców miasta oraz dwudniowe manifestacje po obu stronach konfliktu wywołały walkę zbrojną. Pierwszy strzał padł 27 grudnia około godz. 17:00, zapoczątkowując walki, które szybko doprowadziły do wyzwolenia Poznania, a następnie prawie całej Prowincji Poznańskiej. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze.

Źródło: Krzysztof Witkowski/Facebook

Kontynuuj czytanie

Koło

Ukazał się kolejny folder o zabytkach Miasta Koło. Tym razem o tym

Opublikowano

dnia

Dodane przez

Ukazał się, kolejny z serii bezpłatnych folderów o zabytkach Miasto Koło. Tym razem o Ratuszu 🏛🏫
Serdecznie zapraszam do lektury. 🙂
Jak zawsze, dostępny jest, w budynkach Urzędu Miejskiego, Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.

Krzysztof Witkowski/Facebook

Kontynuuj czytanie

Koło

Burmistrz Koła wręczył seniorom opaski

Opublikowano

dnia

Dodane przez

Dzisiaj miałem przyjemność wręczyć kolejnej grupie zakwalifikowanych kolskich seniorów opaski do teleopieki. Monitorują one stan zdrowia oraz pozwalają na szybkie wezwanie pomocy ❤
W przyszłym roku będą kolejne.
Miasto Koło zakupiło 60 zestawów, dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa, z funduszu przeciwdziałania COVID-19, Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na rok 2022. Zamówienie zrealizowane zostało z funduszu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej .
Program realizowało Miasto Koło oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole

Krzysztof Witkowski/Facebook
Źródło: Krzysztof Witkowski/Facebook

Kontynuuj czytanie

Polecane